KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS
Jukka Ollilainen

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS
Kalevalainen jäsenkorjaus on suomalaiseen perinnekulttuuriin

tukeutuva tehokas hoitomenetelmä, perinteinen suomalainen mobilisaatiohoito, joka kattaa tukielinsairauksien koko alueen. Kysymyksessä on vanhin, tehokkain ja tälläkin hetkellä elinvoimainen mestariparantajain ja uusien taitajien käyttämä hoitoperinne.
Kalevalainen jäsenkorjaus lähtee siitä, että ihminen on anatominen kokonaisuus, jota hoidossa tulee käsitellä kokonaisuutena. Hoidon aluksi on selvitettävä aiheuttaja, jotta voidaan huomioida kaikki anatomiset poikkeavuudet.
Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu koko tukirakenteen kineettisen ketjun tasapainottamiseen mobilisaatiokäsittelyn avulla. Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan asti. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lihastasapainoista sekä hermoheijasteista lukea ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään kipukohtaa, vaan myös itse ongelman aiheuttajaa hoidetaan. Tutkimuksin on osoitettu, että jäsenkorjaus parantaa vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.
Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan sidekudosten ja lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä hoidettavan omaehtoisia liikeratoja hyödyntäen. Lihasten pituussuuntainen venytys sekä sidekudosten ja ligamenttien kiinnikkeiden irrottaminen tapahtuu mobilisoimalla hoidettavan lihasliikkeitä kussakin liikevaiheessa. Tällä tavoin voidaan pehmentää myös arpikudosta ja vapauttaa hermoradat pinnetiloista. Tukirakenteet saatetaan paikalleen käyttäen hyväksi potilaan vapaaehtoista liikerataa, nivelkanavat avataan kevyellä venytysliikkeellä. Hoidon aikana ei käytetä lainkaan niksautuksia tai äkkinäisiä liikkeitä, kaikki tulokset saavutetaan tehokkaiden hoitotekniikoiden avulla.
Hoito tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla, se on pehmeää ja kivutonta, sillä hoitaja kunnioittaa asiakkaan kipuaistimuksia. Hoitosuhde on aina luottamuksellinen.
Hoitokokemukset ja tutkimusseurannat osoittavat jäsenkorjauksen tuovan nopean avun vaikeiden tukielinten sairauksien hoidossa. Puolentoista vuoden ajan on Kuopion yliopiston alaisuudessa tutkittu, kuinka Kalevalainen jäsenkorjaus auttaa kroonisista alaselän kivuista kärsiviä potilaita. Hoidolliset tulokset osoittivat menetelmän ja osaamisen olevan ainutlaatuista hoitomuotojen kirjossa.
MILLAISIIN VAIVOIHIN JÄSENKORJAUKSELLA SAADAAN APUA
Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu erittäin hyviä hoitotuloksia:
- Alaraajojen virheasentojen hoitamisessa; jalkojen erimittaisuuden poistossa, sekä jalkaterien, nilkkojen, polvien ja lonkkien virheasentojen ja kiputilojen korjaamisessa
- Alaselän kiputilojen hoidossa; iskiaksen ym. ristiselän ja lannerangan särkytilojen ja virheasentojen hoidossa
- Kieroselkäisyyden eli skolioosin hoidossa, etenkin lapsilla ja nuorilla
- Yläselän kiputilojen, nikamien virheasentojen ja niistä aiheutuvien elintoimintojen häiriöiden, kuten vatsaongelmien, sydämen rytmihäiriöiden, hengenahdistuksen ja korkean verenpaineen hoidossa
- Hartioiden ja niskan alueen vaivojen, kuten tensio neckin lapojen lukkiutumisen, päänsäryn, huimauksen ja migreenin hoidossa
- Yläraajojen kiputilojen, kuten käsisärkyjen, kipuolkapään/jäätyneen olkapään, tenniskyynärpään, ranteen alueen ongelmissa
- Pään alueen vaivojen, kuten jännityspäänsäryn, kasvosärkyjen, purentahäiriöiden ja näköhäiriöiden hoidossa

 

 

Terveellä on monia toivomuksia, sairaalla vain yksi

Intialainen sananlasku